Jelenlegi hely

Beszámoló a COST Action RoseNet program üléséről

Beszámoló a COST Action RoseNet program üléséről
 
Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) elnevezésű program munkacsoport ülésére és az ezzel egybekötött nyitó konferenciájára 2016. október 27 – 28-án került sor Galway (Írország) városában. A házigazda az Ír Nemzeti Egyetem (National University of Ireland) (Galway) Életpálya és Társadalomkutató Intézete (Institute for Lifecourse and Society), valamint az Ír Szociálgerontológia Intézet (Irish Center for Social Grontology) voltak. 
 
A négyéves program célja:
  • az idősek társadalmi kirekesztődésének vizsgálata, 
  • a témával kapcsolatos kutatói hálózatok erősítése, 
  • valamint a társadalmi szerveződések, a döntéshozók és a kutatói hálózatok együttműködésének erősítése.
A munkacsoport ülésen a projektben résztvevő kutatók a projekt célkitűzéseinek megfelelően öt nagy munkaterületet határoztak meg:
  • a kirekesztődés gazdasági összetevőit vizsgáló,
  • a kirekesztődés társadalmi összefüggéseit vizsgáló,
  • a kirekesztődés és a szolgáltatások viszonyrendszerét elemző,
  • a közösségi részvétel és a térbeli kirekesztődés jellemzőit vizsgáló,
  • valamint a kirekesztődés és a polgári jogok kérdéseit elemző munkacsoportokat.
A hazánkat képviselő szakemberek (Prof. Dr. Széman Zsuzsa, Tróbert Mária, Patyán László) a szolgáltatások idősek kirekesztődésére gyakorolt hatását vizsgáló munkacsoportban fognak dolgozni.
 
A program fontos eleme lesz egy honlap kialakítása, melyen mindenki figyelemmel kísérheti a kutatások eredményét, valamint a munkacsoportok jelentéseit.
 
A nyitó konferencián 37 ország szakemberei részvételével az idősek társadalmi kirekesztődésével kapcsolatos elméleti előadások hangzottak el, sor került a kirekesztődéssel kapcsolatos nemzetközi politikák elemzésére, valamint megszólaltak olyan szervezetek képviselői is, amelyek az idősek Európai Uniós (Age-Platform Europe – melynek teljes jogú tagja Dr. Semsei Imre kollégánk is) nemzeti, illetve helyi érdekképviseletében vesznek részt.
 
   Gallery