Hírek

Egymást Értő Szakemberek Nemzetközi Konferencia 2018

2018. 10. 01-02 között került sor a Szociális Klaszter Egyesület által szervezet nemzetközi konferenciára Budapesten. A konferencia célja elsősorban olyan interdiszciplináris, tudományos és gyakorlati területen mozgó szakemberek közös gondolkodására nyújtott lehetőséget, akiket az idősellátás, az idősgondozás, demencia vagy éppen az idősek ellátásának jövőbeni innovatív lehetőségei, már működő jó gyakorlatai foglalkoztatnak.

A szakmai tanácskozás első napján Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár és Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár tartott előadást. Részletesen bemutatkozott az INDEED Projekt Prof. Dr. Alexander Kurz tolmácsolásában, melynek célja a demens ellátás erősítése a Duna régióban illetve a nemzeti demencia stratégiák fejlesztése. 10 együttműködő ország segítségével a projekt készségfejlesztő és információ átadó munkát végez a demens személyek ellátásában érintett szervezetek, szakemberek számára. A fejlesztés 3 modulon keresztül történik: interdiszciplináris tréning (CAMPUS), network fejlesztés (CONNECT), üzleti tanácsadás (COACH).

Továbbá friss kutatási eredményeket hallhattak a résztvevők a háziorvosok demencia szűrési gyakorlatával, tapasztalatával és attitűdjeivel kapcsolatban Prof. Dr. Kálmán Jánostól a SZTE Pszichiátriai Klinikájának tanszékvezetőjétől. Elena Weber, az AGE Platform európai ernyőszervezet titkára pedig szervezet céljairól és munkájáról tartott előadást.

A konferencia második napján a haza és nemzetközi résztvevők bepillanthattak a Budapesten található alacskai úti idősek otthona mindennapjaiba, interaktív, kiscsoportos workshopok keretében.

további információk: http://szocialisklaszter.hu/

 

EASPD (European Association of Service Providers for Persons with Disabilities) Technológia és digitalizáció a szociális ellátásban konferencia 2018.

Az EASPD 2018 őszén Barcelonában rendezte meg éves nemzetközi konferenciáját Technológia és digitalizáció a szociális ellátásban címmel. A konferencia célja elsősorban a fogyatékos személyekkel foglalkozó szolgáltatók, szakemberek, kutatók számára egy olyan közös platform biztosítása, ahol információkhoz juthatnak a legfrissebb kutatások, fejlesztések és jó gyakorlatok terén. A fogyatékos célcsoport mellett fontos megemlíteni, hogy több bemutatkozó projekt és előadás emelte be az érintett célcsoportok közé az időseket, mint potenciális ellátottkat. A technikai fejlesztések, a folyamatosan fejlődő infokommunikációs eszközök és alkalmazások ugyanis nagy segítséget jelenthetnek az idősellátásban is. A konferencia egyik legfontosabb kulcsüzenete, hogy nincsen átlagos felhasználó illetve olyan technikai megoldások szükségesek minden ellátotti csoportnak, ami előnyös és hatékony. A kommunikációjukban akadályozott, vagy nehezen kommunikáló klienseknek szánt applikációk mellett pl.: What matters to me (Finnország), Mefacilyta (Spanyolország) több ülés is foglalkozott a technikai fejlesztések törvényhozásban és etikai kérdésekben érintett felvetéseivel. Illetve komoly hangsúlyt kapott a szociális ágazatban dolgozók felkészítésével és informálásával az új technikai lehetőségek kapcsán, melyek nem szükségtelenné teszik a munkájukat, sokkal inkább tehermentesítik őket, több időt biztosítva más személyes kontaktust igénylő feladatokra.

további információ: http://easpd.eu/en/content/annual-conference-2018-barcelona

csütörtök, október 11, 2018 - 13:17

EInclusion in Active Aging Konzultáció lesz 2018. április 11-én Škofja Lokában Sloveniában. További onformációk és hasonló programokról szóló tájékoztatók elérhetők az alábbi honlapon:http://eregion.eu/11-4-2018-einclusion-active-aging-consultation-skofja-loka-slovenia/

péntek, február 9, 2018 - 09:07

A második tanácskozás az idősek közösségi és térbeli kirekesztődésének különböző megközelítéseit vizsgálta meg. A rendezvény 2017 szeptember 8-án kezdődött Brnoban (Csehország) a Masaryk Egyetemen. A programban új kutatási eeredményeket és szakpolitikai megközelítéseket mutattak be a témával kapcsolatban, majd lehetőség nyílt arra, hogy a különböző szakterületek képviselői (európai kutatók, politikusok, szakpolitikával foglalkozó szervezetek képviselői) megbeszélhessék, hogy a területikülönbségek hogyan erősíthetik az idősek kirekesztődését. További információk az ülésről, valamint konferencia program elérhető a következő linkre kattintva: http://rosenetcost.com/workshop-policy-events/

péntek, február 9, 2018 - 09:03

Elkészült a ROSEnet szakértők összefoglalója az időskorúak kirekesztődésének kockázatairól és jellemzőiről. A jelentések feldolgozzák a témában megjelent szakirodalmakat és eddigi kutatási eredményeket.

A szakértők öt nagy témacsoportban készítették elemzésüket: gazdasági kirekesztődés, kirekesztődés a szolgáltatsokból, az emberi kapcsolatok, valamint a társadalmi részvétel és a közösségi részvétel területeit mutatták be.

A publikációk a következő linre kattintva olvashatók, letölthetők: http://rosenetcost.com/knowledge-synthesis-papers/

péntek, február 9, 2018 - 08:55
Nemzedékek, nemzedékek közötti kapcsolatok, nemzedéki politika
 
Neményi Ágnes
Előszó 
 
Mi mindannyian nemzedékek közötti viszonyokba kapcsolódunk. Számunkra ez ismerős. Ezért, amikor e kapcsolatokkal szembesülünk a tanításban, a gyakorlatban vagy a politikában, érthető fogalmakra van szükségünk. Ezek a fogalmak viszont nem végleges vagy dogmatikus jellegűek, hanem érthető leírások, amelyek felvilágosítanak a különböző diszciplinákban használt közös és eltérő voná- sok tekintetében. Ez nagyon fontos, amikor ugyanazon szöveget használunk különböző nyelvekben és azokra fordítunk. Ez a „nemzedékek” nevű projekt kiindulópontja. A Német Ifjúsági Kiadványban (Deutsches Jugendinstitut) egy kis szótár jelent meg (Edition 2009), ez volt a kezdet. A nemzedékek közötti viszonyok kutatóiként mi különböző kulturális környezetben dolgozunk. Érzékeny különbségeket észleltünk a nemzedékek fogalmának francia és angol haszná- latában, összevetve a német eredetivel. Ez az összehasonlítás egy bővebb német, francia és angol változatot eredményezett, melyet a Svájci Humán és Társadalomtudományok Akadémiája jelentetett meg 2010-ben (Edition 2010). Ezen eltérések az okai annak, hogy több figyelmet szenteltünk a fogalmi tisztázásnak és a további fordításoknak, ami folyamatos átdolgozást, valamint a spanyol és olasz nyelvű változatok kidolgozását eredményezte (Edition 2014/15; Edition 2016). Ezen tevékenységek összehangolására egy szerény nemzetközi kapcsolatháló jött létre. A kultúrák közötti viszonyok és európai eredet bizonyítására olyan elnevezést választottunk, ami a latinra, mint közös tudományos forrásra emlékeztet: “nemzedékek”, „generációk”, amit kiegészít a „Nemzedé- kek közötti viszonyok nemzetközi kapcsolathálója” (INSII). Fontosnak tartjuk vitánk közzétételét és bátorítjuk ez úton is a kultúrák közötti kapcsolatot a nemzedékek kapcsolatáról. Mivel az internet a kommunikáció legfontosabb formája, elhatároztuk egy ötnyelvű változat kizárólag elektronikus verziójának internetes közlését. Ezzel nemzetközi vitát kezdeményeztünk. A következőkben további felhasználókat remélünk más kontinensekről is és bátorítjuk újabb nyelvekre való fordítását, valamint újabb kulturális összefüggések felderítését. Ezen kiadvány végső sajátossága a bemutatkozás. A paragrafusok számozása tekintetében a különböző nyelvű szövegeket összehangoltuk, ami megkönnyíti a szövegek közvetlen összehasonlítását. A bevezető tudományos szempontból kiemeli az együttműködés fázisait. A cél a folyamatos fejlesztés. Együttműködésünknek az oka, hogy a különböző nyelvekre való forditás kérdéseket vetett fel. A forditás folyamata jellegzetes megismerési lehetőségeket rejt a kultúrák és nyelvek sokfélesége folytán. Ezért minden nyelv számára saját bevezetőt iktattunk.
 
 
kedd, április 25, 2017 - 14:07
Beszámoló a COST Action RoseNet program üléséről
 
Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and Policy (ROSEnet) elnevezésű program munkacsoport ülésére és az ezzel egybekötött nyitó konferenciájára 2016. október 27 – 28-án került sor Galway (Írország) városában. A házigazda az Ír Nemzeti Egyetem (National University of Ireland) (Galway) Életpálya és Társadalomkutató Intézete (Institute for Lifecourse and Society), valamint az Ír Szociálgerontológia Intézet (Irish Center for Social Grontology) voltak. 
 
A négyéves program célja:
 • az idősek társadalmi kirekesztődésének vizsgálata, 
 • a témával kapcsolatos kutatói hálózatok erősítése, 
 • valamint a társadalmi szerveződések, a döntéshozók és a kutatói hálózatok együttműködésének erősítése.
A munkacsoport ülésen a projektben résztvevő kutatók a projekt célkitűzéseinek megfelelően öt nagy munkaterületet határoztak meg:
 • a kirekesztődés gazdasági összetevőit vizsgáló,
 • a kirekesztődés társadalmi összefüggéseit vizsgáló,
 • a kirekesztődés és a szolgáltatások viszonyrendszerét elemző,
 • a közösségi részvétel és a térbeli kirekesztődés jellemzőit vizsgáló,
 • valamint a kirekesztődés és a polgári jogok kérdéseit elemző munkacsoportokat.
A hazánkat képviselő szakemberek (Prof. Dr. Széman Zsuzsa, Tróbert Mária, Patyán László) a szolgáltatások idősek kirekesztődésére gyakorolt hatását vizsgáló munkacsoportban fognak dolgozni.
 
A program fontos eleme lesz egy honlap kialakítása, melyen mindenki figyelemmel kísérheti a kutatások eredményét, valamint a munkacsoportok jelentéseit.
 
A nyitó konferencián 37 ország szakemberei részvételével az idősek társadalmi kirekesztődésével kapcsolatos elméleti előadások hangzottak el, sor került a kirekesztődéssel kapcsolatos nemzetközi politikák elemzésére, valamint megszólaltak olyan szervezetek képviselői is, amelyek az idősek Európai Uniós (Age-Platform Europe – melynek teljes jogú tagja Dr. Semsei Imre kollégánk is) nemzeti, illetve helyi érdekképviseletében vesznek részt.
 
kedd, november 8, 2016 - 10:04
Néhány szó a “Minőségi Időskorért Pilot Projekt” keretein belül szervezett nemzetközi konferenciáról:
 
Alsómocsolád Község Önkormányzata, az Alsómocsoládért Alapítvány és a Norvég Felnőttoktatási Szövetség szervezésében a Norvég Alap finanszírozásával került megrendezésre a  “MINTAPROGRAM A MINŐSÉGI IDŐSKORÉRT” nemzetközi konferencia 016. október 4-6. között. A konferencia legfontosab témái és előadásai a következők körül összpontosultak: idősödés, időskori tanulás, prevenció lehetősége, az idősek számára kialakított szociális ellátások fejlesztése és jó gyakorlatok az idősellátásban. A konferencia és az előadások különlegességét az adta, hogy kifejezetten szoros kapcsolatban állt a gyakorlattal, így a gyakorlatban dolgozó szakemberek is bőséggel meríthettek a mindennapi munkájukhoz belőle. A közép-kelet-európai network tagjai közül is többen részt vettek a konferencián illetve előadtak, Semsei Imre és Vajda Kinga révén mi is két előadással képviseltettük magunkat. Semsei Imre nemcsak előadott, de bemutatta a weboldalunkra is felhívta a figyelmet. 
 
Az absztraktok és a konferencia programja megtekinthető a következő weboldalon: http://manorquality.eu/hu/nemzetk%C3%B6zi-konferencia
 
A közeli jövőben pedig várhatóan az előadások is elérhetőek lesznek a weboldalon.
 
hétfő, október 10, 2016 - 10:08
CALL FOR PAPERS
 
Challenges of active ageing
 
‘Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism’
 
9th Gerontology Days in Nyiregyhaza
University of Debrecen Faculty of Health
 
 
1-2nd of December 2016.
 

UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF HEALTH
DEPARTMENT OF GERONTOLOGY 

 
4400  Nyiregyhaza Sostoi u. 2-4.
aktividosodes.hu
 
2-4. Sostoi str. 4400 Nyiregyhaza Hungary
activeageingnetwork.eu
 
 
 
We would like to cordially invite everybody to attend our conference who is interested in gerontology and aging. 
The active ageing is the ongoing topic all over Europe. Besides the earlier knowledge of the topic, the conference will give new aspects and approaches of the active ageing: how people perceive the effects of macro level changes and how these experiences influence their present life and process of ageing.
 
We invite theoretical and empirical presentations in connection with ageing process as well as active ageing.
The venue of the conference is the same as previously: University of Debrecen Faculty of Health (Sóstói u. 2-4, H-4400 Nyíregyháza,). 
Please complete the Registration Form.
 
For more information about the conference please contact: patyan.laszlo@foh.unideb.hu
 
Deadline for submission of abstracts is
30 September 2016.
 
The conference is sponsored by
Visegrad Standard Grants Program
 

 

péntek, július 29, 2016 - 09:33
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája
NYÍREGYHÁZA
 
 Program 2016
I. Félév
 1. dr. Kalapos István: Egészséges öregedés (április 6)
 2. prof. dr. Szeman Zsuzsa: ICT az idősgondozásban (április 20)
 3. Prof. Utasi Ágnes: Kapcsolatok hálójában (május 4)
 4. Csikós Péter: Az egészség az alap(ellátásban) (május 18)
 5. Szalainé Kónya Zsuzsanna: Időskori táplálkozás (június 1)
 6. Szepessy Béla: Kései szüret (június 15)
 
hétfő, április 25, 2016 - 10:12
Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiája,
SZOLNOK
 Program 2016
I. Félév
1. Nyitó előadás: Prof. dr. Semsei Imre: Az öregedés művészete (április 7)
2. Dr. Boga Bálint (Bp.): Aktív idősödés – sikeres idősödés (április 21)
3. Dr. Szalkai Iván (Bp.): Keleti gyógyászat – nyugati gyógyászat (május 5)
4. Dr. Dobos László (Miskolc): A 3. kor egyeteme (május 19) 
5. Dr. Jászberényi József (Bp.): Időskori diszkrimi-náció – Ageizmus (június 2)
6. Dr. Kovácsné Magyari Hajnalka (Bp.): Az én stílusom - stílustanfolyam nőknek (június 16)
(mindig délután 2 órakor)
 
hétfő, április 25, 2016 - 09:53
   Gallery