Jelenlegi hely

Kutatás

 
 
Széman Zsuzsa, Patyán László és Tróbert Mária révén részt veszünk egy 37 országot átfogó és több mint 100 kutatót bevonó nemzetközi programban. A kutatás nevének rövidítésében szereplő „rózsa” (ROSE) korántsem valamilyen szép, az idősödéssel összefüggő rózsás helyzetre utal. Az idén kezdődött négy éves program teljes neve ugyanis - „Az időskorúak társadalmi kirekesztődésének csökkentése: Együttműködés a kutatásban és a politikában” - a társadalmi lecsúszás ellensúlyozására koncentrál. Európában egyre jelentősebb az idősödéssel kapcsolatos ezen kihívás, de az erre vonatkozó tudás hiányos. Így nem véletlen, hogy a kutatás sokféle célt fogalmaz meg. 
 
  1. A meglévő tudás szintetizálása. 
  2. A kirekesztődés értelmezésének kritikus vizsgálata az időskori életszakasszal összefüggésben.
  3. Az időskori társadalmi kirekesztődés egész életcikluson átívelő összefüggéseinek vizsgálata.
  4. Új koncepcionális keretek kidolgozása az időskorúak társadalmi kirekesztésével kapcsolatban
  5. Az időskorúak társadalmi kirekesztődését csökkentő innovatív és alkalmazható politika és gyakorlat feltárása. 
 
Az Akció a várható pozitív eredmények érdekében interdiszciplináris megközelítést alkalmaz, és elemezni fogja a gazdasághoz, a szociális szférához, a szolgáltatásokhoz, a társadalmi jogokhoz, a helyi közösséghez, és régiókhoz fűződő területeket. Mi abban a munkacsoportban veszünk részt, amelynek feladata a kirekesztődéssel összefüggő társadalmi összefüggések feltárása.
 
   Gallery